Planlegning

Nødvendige papirer
Forsikringer
Båttransport
Grensepasseringer
Camping
Navigasjon
Kommunikasjon
   

Jeg liker å organisere og å planlegge ting, og dermed hadde jeg også stor glede av denne delen av turen!

Dessuten syntes jeg det var spennende å lese på andres websider, som har gjennomført lignende prosjekter, hvordan de forberedte seg.

Her altså min egen versjon, som foreløpig omfatter bare stikkord. Etterhvert kommer jeg til å fordype de enkelte områdene.

 

 
 
©2013 / webmaster: annale@online.no