Planlegning

Nødvendige papirer
Forsikringer
Båttransport
Grensepasseringer
Camping

Navigasjon

Kommunikasjon
   

Hva trenger jeg for å finne veien?

GPS
Kart via PC
Google Earth
Kart og reisebøker
...

Mer utfyllende informasjon følger senere.

 

 
 
©2013 / webmaster: annale@online.no